Бигорски манастир

  Бигорскиот манастир св. Јован Бигорски се наоѓа на патот Гостивар Дебар, по течението на реката Радика. Во близина на селото Ростуше. 

       Манастирот е сместен во раскошна природа. Воздухот не само што е свеж и чист тој е исполнет со духовност и спокој. Тука ќе се почувствувате обновено. 

     

Share:

0 Comments

Leave a Comment