Marinada.mk е страница посветена на добрата храна.Тука ќе готвиме свежи,лесни и по малку заборавени јадења. Гурманите ќе се пронајдат во некои од пикантните рецепти.

Marinada.mk ве води и на патување низ Македонија. Тука ќе запознаете места погодни за релаксација и уживање, но и места значајни за нашата земја.

Здравата храна и домашните лекови не чуваат подалеку од болниците,а често помагаат во борбата и со најтешките болести.

Исто така, тука ќе се забавуваме и ќе ги следиме трендовите во светот на исхраната.